Bistånd 2017.

Under 2017 har vi förmedlat ca 1 miljon kr till olika projekt runt om i vår värld. Läs vidare vart vi bl. a. har sänt pengarna.......

Skolor i Etiopien, Nepal och Rwanda.

Unga utsatta flickor i Kongo. 

Svältkatastrofen i Sydsudan.

Barn- och mödrahälsovård i Tanzania.

Socialt arbete i Ukraina.

Barn i Honduras.

Matpaket mm till Rumänien.

Jordbruksprojekt i Bilanga, Kongo.

LP-Kontakten, Jönköping - missbruksvård.

Världens Barn insamlingen.

Attarpsskolans solidaritetsdag - barnhemmet Margitha Rumänien.

2018-01-06