Bistånd 2018

I år har vi hittills kunnat förmedla 925 000 kr till olika delar av vår värld. Läs här...….

Detta är några av de projekt vi stött:

160 000 kr till Safe House i Kongo - prostituerade unga flickor får hjälp till ett nytt liv och utbildning.

100 000 kr till unga kvinnor i Kongo, som varit utsatta för övergrepp, detta ger dem ett yrke och självförsörjning.

35 000 kr till Caminul Felix familjebyar i Rumänien.

50 000 kr till skolan Sewa Kendra i Nepal.

100 000 kr till fraktstöd för saker till jordbruksprojekt i Kongo. Transport av traktor, enklare jordbruksredskap mm.

50 000 kr till soppkök i Kamanez Podolskiy.  

5 000 kr till Attarpsskolans projekt, barnhemmet Margitha i Rumänien.

30 000 kr till Marion Petterssons arbete bland pygmeer i Afrika.    

150 000 kr till Harroskolan i Etiopien för läsåret 2018 -2019.

30 000 kr till barn i Honduras. 

2018-08-26