Låt alla dagar vara ”white mondays”

När du handlar second hand skonar du jorden. Nyproduktion däremot, kräver massor av resurser som kan ha negativ påverkan på miljö, människor och djur. #whitemonday

Låt alla dagar vara ”white mondays”

Kolla vår korta film. Klicka på "Bilaga" nedan.

2019-11-22