Varmt välkommen till Bankeryds Second Hand!

Vi har öppet tisdagar klockan 16-19 och lördagar klockan 9.30-14.

 

I en tid av slit och släng har det växt fram ett behov av att kunna återanvända saker som fungerar istället för att de hamnar på sopberget. När du köper något i vår butik eller lämnar något till oss bidrar du till att hjälpa människor och dessutom gör du en riktigt bra miljöinsats. Vår butik är en miljönärvänlig butik.

Vi i Pingst Bankeryd har bedrivit ideell Second Hand sedan 1997. 

Under 2019 förmedlade vi ca 1 500 000 SEK till utvecklingsprojekt och katastrofhjälp, ofta med inriktning mot barn. Under pandemin har det varit svårare eftersom butiken varit stängd stor del av denna tid men vi har ändå förmedlat ca 730 000 SEK under 2020 och ca 850 000 SEK under 2021. 

Genom att också bedriva ett enkelt fik i våra lokaler har Bankeryd Second Hand blivit något av en samlingspunkt för många Bankerydsbor.

Vi jobbar ideellt
Skänk det du inte behöver
Vi hämtar och lämnar