Pengarna hjälper

Den absoluta merparten av överskottet från vår butik går till projekt i länder med utbredd fattigdom. Genom PMU stödjer vi svältkatastrofen i Sydsudan samt barn- och mödrahälsovård i Tanzania. De senaste åren har mycket pengar skickats till Etiopien, Kongo, Nepal, Ukraina och Rumänien.

 

 

Harroskolan i Etiopien

Via Barnsamariten har vi hjälpt tjejer och killar att gå i skolan. Läs gärna mer på Barnsamaritens egen webbplats.

 

Marghita och Caminul Felix i Rumänien

Förutom kontanta medel skickar vi barn- och ungdomskläder samt skor till Rumänien. 

 

Projekt i Kongo

Pengar har huvudsakligen förmedlats genom organisationerna PMU (bl a Panzisjukhuset), Bilanga och Barnsamariten.

 

Skolor i Burundi och Nepal

Vi har bidragit med medel till byggnation av skolor i Burundi och Nepal och till bland annat skolbänkar, rent vatten, medicinsk utrustning och skolmaterial.